Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13159 : การแข่งขัน อีซีซี ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ อีซีซี ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 30 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ เซ็นทรัลบางนา ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. ด.ช.ธนภัทร อณิรักษ์กุล ชั้น ป.5A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน IQ Word Up รุ่นประถมศึกษา ได้รับรางวัลถ้วยรางวัล ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

2. ด.ญ.ไอร์ศิดา  ไอรมณีรัตน์ ชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน IQ Word Up รุ่นประถมศึกษา ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

3. ด.ช.ธนโชติ  เปี่ยมลาภสมบูรณ์ ชั้น ม.2A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขัน IQ Word Up รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

4. ด.ช.ศราวุฒิ  จิรชัยสกุล ชั้น ป.4/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Crossword Puzzle รุ่นประถมศึกษา ได้รับรางวัลถ้วยรางวัล ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

5. ด.ญ.ธนพร  จรูญเลิศหิรัณย์ ชั้น ป.2B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  จากการแข่งขัน Crossword รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

จากผลการแข่งขันทั้งสองวัน ปรากฏว่า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขันครอสเวิร์ดในทุกรายการรุ่นประถมศึกษา ทางกลุ่มสาระฯขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในทุกรายการ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์  มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง  มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย  มิส  ปรียารัตน์    คนหลัก  มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ  มิส  แพรวฉัตร    ไชยกุล  มาสเตอร์  ณัฐชนน    ปัญญาชัยรักษา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  

  ดู 147 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 129 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3