Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13189 : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

- เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

- กิจกรรมอ่าน "ความหมายและความสำคัญของวันชาติไทย" และศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย 1) พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ 2) พระบิดาแห่งเทคโนโลยี 3) พระบิดาแห่งฝนหลวง 4) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 5) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 6) พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 7) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 8) พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 9) พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

- การจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 152 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 138 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1