Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13191 : กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระเกียรติคุณ ด้วยการกล่าวสดุดีถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล และร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อระลึกถึงวันชาติไทย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 158 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 142 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8 มิสปาลิตา คงกล่อม อ่านความหมายและความสำคัญของวันพ่อแห่งชาติ
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12 เด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ อ่านบทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง (พระบิดาแห่งฝนหลวง)
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15 นักเรียนห้อง ม.2/1 ร่วมกันจัดบอร์ดพระบิดาแห่งการจัดการน้ำ
()

รูปที่ 16 นักเรียนห้อง ม.2/2 ร่วมกันจัดบอร์ดพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
()

รูปที่ 17 นักเรียนห้อง ม.2/3 ร่วมกันจัดบอร์ดพระบิดาแห่งฝนหลวง
()

รูปที่ 18 นักเรียนห้อง ม.2/4 ร่วมกันจัดบอร์ดพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
()

รูปที่ 19 นักเรียนห้อง ม.2/5 ร่วมกันจัดบอร์ดพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
()

รูปที่ 20 นักเรียนห้อง ม.2/6 ร่วมกันจัดบอร์ดพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
()
  1 2