Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13192 : งานแนะแนว : เข้าร่วมโครงการ Young al Robotic ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมโครงการ Young al Robotic เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนโรงเรียนฯ ในการทำความร่วมมือทางวิชาการ และ มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย และมิสธนวรรณ ธาราแดน เป็นครูผู้รับผิดชอบ โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (STEM) เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 1) หุ่นยนต์ Turtlebot 3 พร้อมรางที่ใช้ทดสอบหุ่นยนต์  2) อบรมคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอด 3 ปี  3) บริการ service ตรวจสอบและตรวจสภาพหุ่นยนต์ทุก 6 เดือน

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 22 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 95 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 83 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2