Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13193 : งานแนะแนว : คณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาการพัฒนาแผนการเรียน Digital Art แผนการเรียนจัดการธุรกิจ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ส่วนของ AI)

คณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาการพัฒนาแผนการเรียน Digital Art แผนการเรียนจัดการธุรกิจ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ส่วนของ AI) ร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 109 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 105 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1