Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13196 : ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561

หน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  ได้ดำเนินงานประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561  เพื่อแจ้งข่าวสารและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยในการให้บริการ  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องเรียนBell  อาคารโบว์กี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 51 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 50 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()
  1