Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13197 : Graffiti ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำโดยมาสเตอร์นาวิน  กิตติเรืองนาม มาสเตอร์ไพบูลย์ เสริมชานุ และมาสเตอร์วันชาติ  บำรุงภักดี จัดกิจกรรม Graffiti ศิลปะบนกำแพง เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะของนักเรียน การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิดและวางแผนการทำงานร่วมกัน เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 และนำเสนอผลงานนักเรียนบริเวณสนามบาสเกตบอล หลังอาคารอััสสัมชัญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 66 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 138 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 126 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4