Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13209 : ฺBuilding: ฝ่ายอาคารสถานที่ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยากรแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

          ฝ่ายอาคารสถานที่ โดย มาสเตอร์วิศิษฐ์   ใจมั่น  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และ มาสเตอร์เขมพาสน์   จาดก้อน งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง  นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยากรนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 114 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 97 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 94 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6