Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13233 : ภาพการอบรม “Course Contents and Lesson Plan Template”

มิสธนวรรณ  ธาราแดน ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  และมิสฤดีมาศ  โพธิ์ไพจิตร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2561 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโดยฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.ลินจง โรจน์ประเสริฐ และทีมงานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  

  ดู 102 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 84 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()
  1