Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13268 : การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง-เนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีท่านภราดา อรุณ เมธเศรษฐ เป็นประธาน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 128 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ปิยวรรณ    จันทะลี  มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์  มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์  มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม  มิส  บุญสืบ    แสงทอง  มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ  มิส  สมจิตร    ลิขิตธรรม  มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม  มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์  มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง  มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา  มิส  นฤมล    ไทยถาวร  มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ  มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์  มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา  มิส  Mary Grace    Abueva      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  บุญสืบ    แสงทอง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 147 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 133 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7