Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13269 : กิจกรรมวันเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะผู้ปกครองและครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงฉลองปีใหม่และวันเด็ก ให้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่  11  มกราคม  2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 94 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ  มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม  มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์  มิส  นฤมล    ไทยถาวร  มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์  มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม  มิส  บุญสืบ    แสงทอง  มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ  มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  บุญสืบ    แสงทอง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 118 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 108 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5