Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13298 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดมอบรางวัลเด็กดีมีวินัย เด็กดีมีน้ำใจ ให้กับนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่พระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการมีวินัยต่อตนเอง  และการมีน้ำใจต่อส่วนรวม ประจำเดือนสิงหาคม ,พฤศจิกายน  โดยมีคณะคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้มอบรางวัล ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรทุกคน

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 25 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 119 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 118 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2