Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13307 : ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทออมดี สายสามัญศึกษา

ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรมมาตลอดระยะเวลา 7 ปี ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีการออมเงินสม่ำเสมอ ปัจจุบันธนาคารโรงเรียนมีบัญชีผู้ฝากทั้งหมด 5,595 บัญชี มี ยอดเงินฝากทั้งหมด 12,799,047 บาท ดำเนินการโดย มิสเยาวลักษณ์  กุลดำรงค์ และคณะ ในปีการศึกษา 2561 ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท "ออมดี" สายสามัญศึกษา  โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ รับมอบโล่จากผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสี่แยกทศกัณฐ์ และมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 13 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 69 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 62 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()
  1