Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13317 : EP Step Up Project

บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ของนักเรียนแผนการเรียน English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นละ2วัน/สัปดาห์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนให้แก่นักเรียน ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  จุฬารัตน์    สมทอง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรรณา    คำภู (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 172 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 166 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1