Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13319 : แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 26 (ACT Family Rally 2019)

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล “26th ACT Family Rally 2019”  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เส้นทางกรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์   ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562   พักค้างแรม  ณ สวนสนประดิพัทธ์ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  1. เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
  2. เพื่อนำรายได้สมทบ “กองทุนบำเหน็จสมทบพิเศษ”  และ “สมทบกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี”
  3. เพื่อนำรายได้ไปจัดกิจกรรมอันเป็นกุศลของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 400 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์  มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 280 ครั้ง (Login 33 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 247 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20