Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13322 : กิจกรรมประดับดาว ลูกเสือและเนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ปีการศึกษา 2561

คณะผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมประดับดาว ลูกเสือและเนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  ณ ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 146 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์  มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์  มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์  มิส  ระพีพร    ไชยกายุต  มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต  มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม  มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น  มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 182 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 175 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8