Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13323 : กิจกรรมการส่งเสริมการแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบเกียรติบัตรการแต่งกายเรียบร้อยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในกิจกรรมการส่งเสริมการแต่งกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ณ ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น  มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม  มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์  มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต  มิส  รัชนี    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)  มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์  มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 196 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 189 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1