Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13328 : Building : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี BIG CLEANING DAY ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

      ตามที่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเรื่องการปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5  จึงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวเป็นเวลา 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม และ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์  ผู้อำนวยการ  จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่  ดำเนินกิจกรรม BIG  CLEANING  DAY  เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5  ให้ดำเนินการทำความสะอาดโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน  ประตู-หน้าต่าง-ระเบียง-ราวบันได  ล้างพื้นอาคารเรียน อาคารประกอบ และทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อีกทั้งรณรงค์การจอดรถดับเครื่องทุกครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศต่อไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 58 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 219 ครั้ง (Login 32 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 187 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3