Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13331 : STEM: กิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม STEM 1 DAY CAMP ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามรอยพันธุกรรม โดย แบ่งออกเป็นฐานปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

1)        การสกัดดีเอ็นเอจากพืชอย่างง่าย

2)        ถอดรหัสพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ

3)        ใครฆ่าประเสริฐ

4)        เปิดโลกใต้เลนส์

นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการลงมือปฏิบัติจริง ในสถานที่จริง ภายใต้การดูแลของวิทยากรจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 131 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 113 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1