Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13332 : งานการเรียนการสอนภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี2562

งานการเรียนการสอนภาษาจีน  ฝ่ายวิชาการ  จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี2562 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมจีนให้กับครู นักเรียนและเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ

- ภาษาจีน มีความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ โดยในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ  ภราดาดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์  คณะภราดา และ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 44 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 214 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 195 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3