Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13339 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ: สรุปผลการแข่งขันในรายการ RSU English Language Contest 2018 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ-สรุปผลการแข่งขันในรายการ RSU English Language Contest 2018 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

1.นายสงกรานต์ แซ่ตั้ง ชั้นม.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Essay Contest

2.นายธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ม.2A ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Oral Presentation Contest

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สิวาลัย    ศิลลา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 57 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 52 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1