Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13343 : ศึกษาดูงาน TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ของศูนย์วิทยบริการ

วันพุธที่ 6  กุมภาพันธ์ 2562  มิสจิราพร  คุณาบุตร  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถม  ได้นำคณะครูศูนย์วิทยบริการ  เข้าเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ TK park  ศุนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อรนุช    โสรินทร์  มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์  มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 98 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 88 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2