Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13359 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบรางวัลกิจกรรมยกย่องนักเรียนด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และความซื่อสัตย์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบหนังสือชมเชยนักเรียน ด้านบำเพ็ญประโยชน์ และด้านความซื่อสัตย์ จากฝ่ายปกครอง
โดยมีภราดาสุนันท์ โยธารักษ์ เป็นผู้มอบรางวัลครั้งนี้
ดังรายการดังกล่าว
3.1 ด้านบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนจิตอาสา
3.2 ด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนเก็บทรัพย์สินนำส่งคืนเจ้าของ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 46 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุดาวรรณ    สารการ  มิส  สิริกานต์    คมวิลาศ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 128 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 121 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3