Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13433 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงนักบุญเทโอฟาน ศาสนนาม ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และปิดปีการศึกษา 2561
      พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงนักบุญเทโอฟาน ศาสนนาม ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ และปิดการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี ฯพณฯ พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธี
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 86 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม  มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 163 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 147 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5