Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13651 : กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดโรงเรียน บริเวณที่รับผิดชอบ ของระดับชั้น ป.3 ประจำสัปดาห์ที่ 4-7 มิ.ย. 62

     คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาด เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และสร้างความสามัคคีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  รวมทั้งให้นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนักเรียนระดับชั้น ป.3/1 ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณหน้าตึก Bell ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งนักเรียนชั้น ป.3/1 เป็นผู้เก็บขยะประจำสัปดาห์นี้ (วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  พีรญา    ศรีอนันต์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 59 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 55 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1