Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13742 : Music : พิธีรับเกียรติบัตร ACT Music & Sport Exam 2019

ฝ่ายกิจกรรม ได้ดำเนินการจัดพิธีรับเกียรติบัตร ACT Music & Sport Exam 2019 โดยมีท่านภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 35 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 102 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 87 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2