Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13763 : พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล  เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ได้รับการพิจารณารับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น จำนวน 289 คน ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  ด้านดนตรี  จำนวน 68 คน ด้านกีฬา จำนวน 187 คน  ด้านผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์  จำนวน 34 คน  และนักเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ได้รับพิจารณารับเสื้อสามารถ  จำนวน 16 คน  รวมทั้งสิ้น 305 คน  โดยมีคณะภราดา  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 117 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 834 ครั้ง (Login 94 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 740 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6