Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13795 : งานอภิบาล : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2562

งานอภิบาล สังกัดสำนักผู้อำนวยการ จัดให้นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกระดับชั้นรับศีลอภัยบาปในวันพฤหัสบดีของทุกต้นเดือนที่ห้องเรียนคำสอน อาคารสระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ฯ และเข้าร่วมมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.50-09.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 97 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 82 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2