Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13801 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ PIM Language Competition

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ PIM Language Competition เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยนางสาวชไมพร เฉิน มี.6/4ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากการแข่งขันตอบปัญหาควาใรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเศจีน และพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "เรื่องมลพิษในประเทศไทย"

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 13 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  นรีลักษณ์    ปัทมะทัตต์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 96 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 76 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()
  1