Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13816 : CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) งานโภชนาการ ชั้น 1 อาคารโกลเด้น จูบิลี่

หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการประสานกับ บริษัท Americana Computer System CO., Ltd.  ในการเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)  ณ งานโภชนาการ ชั้น 1 อาคารโกล์เด้น จูบิลี่ โดยได้มีการดำเนินการติดตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 91 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 81 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1