Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13818 : พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561 รอบบ่าย

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561  (รอบบ่าย) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธี โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งในรอบบ่ายมีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี จำนวนทั้งสิ้น 864 คน แบ่งเป็น รางวัลเรียนดี Certificate จำนวน 702 คน และรางวัลเรียนดี Diploma จำนวน 162 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 122 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์    ชมรม ACT Media          ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 589 ครั้ง (Login 39 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 550 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7