Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13819 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดแนะแนวทางและเทคนิคการเล่น crossword

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ได้รับเกรียรติจาก คุณปิยวัฒน์ เรืองยศงามเลิศ มาเป็นวิทยากรแนะแนวทางและเทคนิคการเล่น crossword  เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งพัฒนานักเรียนในด้านทักษะทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยจัดการอบรมในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น. ที่ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี อาคารรหอประชุมหลุยส์มารี โดยมีมิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อัคเดศ    กานต์อัศฒ์เดช      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 76 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 64 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2