Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13821 : กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ อาคารราฟาแอล

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 202 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์  มิส  สมศรี    อินทรโชติ  มิส  สุวิมล    ทองเทพไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)  มิส  บุญสืบ    แสงทอง  มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์  มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง  มิส  พีรญา    ศรีอนันต์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  บุญสืบ    แสงทอง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 132 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 121 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11