Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13822 : งานอภิบาล : เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 13 - 14  กรกฎาคม พ.ศ.2562 งานอภิบาลได้จัดเข้าเงียบให้กับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ ศูนย์เข้าเงียบมหาไถ่พัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกมีเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ฝึกความมีภาวะผู้นำทางฝ่ายจิตวิญญาณ รู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และมีความสามัคคีกันในหมู่คริสตชน การเข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ในโลกมืดของคนตาบอด ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่คนตาบอด แบ่งปันประสบการณ์ ฝึกทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมกันภาวนาและร่วมกันในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ซึ่งการเข้าเงียบระดับชั้นมัธยมศึกษาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานและเป็นผู้นำการทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทนคณะครูคาทอลิกและนักเรียนคาทอลิก.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 60 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย  มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม  มาสเตอร์  อัคเดศ    กานต์อัศฒ์เดช  มาสเตอร์  วรุธ    แหวนเพ็ชร      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 80 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 70 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3