Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13835 : กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 15 และ 19 กรกฎาคม 2562

      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในช่วงเช้า เวลา 7.00 – 7.40 น. ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ

โดยรูปแบบกิจกรรมมีดังนี้

            1. กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในโปรแกรม Power Point และ Photoshop   ทุกวันศุกร์

            2. กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกิจกรรม E – Sport ทุกวันจันทร์

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 69 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 63 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1