Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13861 : EP ขอเเสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในรายการ "RBSC Polo Club Pony Challenge 2019 & Thailand Pony Championship Qualifier"

เด็กหญิงกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์  แผนการเรียน English Program ชั้น ป.5/B รหัสประจำตัว 27158  เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในรายการ "RBSC Polo Club Pony Challenge 2019 & Thailand Pony Championship Qualifier" ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562  ที่สนามแข่งม้า RBSC POLO CLUB ได้รับ รางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ (ที่ 1) Show Jumping Team - Pony Cat. A

รองชนะเลิศ  (ที่ 2)   Combined Training - Pony Cat. A

ชนะลำดับที่ 3         Show Jumping 60-70 cm. - Pony Cat. A

ชนะลำดับที่ 4         Show Jumping Open 80 cm. - Pony Cat. A

ชนะลำดับที่ 5       Show Jumping 40 cm. - Pony Cat. A

ชนะลำดับที่ 6         Show Jumping Qualifier - Pony Cat. A

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฐกมล    บริบูรณ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 64 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 56 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1