Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13862 : การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

           โครงการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานการกีฬาแห่งประเทศไทย

สรุปผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา

“ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี 2562

วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2562

ประเภท  Lead , Bouldering , Speed (Male / Female )

1.นายอภิวิชญ์  ลิ้มพานิชภักดี       ม.5/3  รุ่น  Youth A  Male    รับรางวัล   2  เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน

2.น.ส.อลิสา  สระทองยอด             ม.4/3  รุ่น  Youth B  Female   รับรางวัล  1  เหรียญทอง        

3.ด.ญ.ณัชชา  จวนรมณีย์             ป.6/4  รุ่น  Youth D  Female   รับรางวัล  1  เหรียญทอง  1 เหรียญทองแดง

4.ด.ญ.นราวัลย์      สัจกุล               ป.5/8   รุ่น  Youth D  Female  รับรางวัล  1  เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน

5.นายปกสกนธ์  โชติกไกร            ม.5/5   รุ่น  Youth A  Male      รับรางวัล  2  เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง            

6.ด.ญ.รัตนกร   สุทธาไพศาลวิทยา  ม.1/3  รุ่น Youth C  Female  รับรางวัล  2  เหรียญเงิน

7.ด.ช.กนกวัฒน์   สิทธิฤทธิ์           ป.5/5   รุ่น  Youth D  Male    รับรางวัล  1  เหรียญเงิน                                          

8.นายกฤษฏิ์โชติ  บุญก่อเกียรติกุล  ม.5/1   รุ่น  Youth  A  Male   รับรางวัล  1  เหรียญทองแดง    

9.ด.ญ.ปัทม์          เอื้ออารีนุสรณ์    ม.3/2   รุ่น  Youth B  Female  รับรางวัล  3  เหรียญทองแดง               

10.ด.ญ.ณภัทร      จวนรมนณีย์      ม.2/8     รุ่น  Youth C  Female  รับรางวัล  1  เหรียญทองแดง                           

11.นายสิรภพ        จิรจตุรพักตร์   สังกัด ACT รุ่น OPEN Male   รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

12.ด.ช.ถิรวัฒม์     กลิ่นสุคนธ์     สังกัด ACT รุ่น Youth C Male   รับรางวัล 1 เหรียญเงิน

13.ด.ช.คุณัชญ์      สัจกุล           สังกัด  ACT รุ่น Youth D Male   รับรางวัล 2 เหรียญเงิน   

      รวมเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 5 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 112 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กหญิง  ธัญจิรา    สุกาญจนาภรณ์  เด็กหญิง  ณัฐรินีย์    กัลยารักษ์สกุล  เด็กหญิง  ณภัทร    จวนรมณีย์  เด็กหญิง  ณัชชา    จวนรมณีย์  นางสาว  อลิสา    สระทองยอด    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 64 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 54 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6