Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13869 : การตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่

งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันโรค โดยตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน ห้องป.2/3, ป.2/A, ป.2/B, ป.3/B, ป.5/3, ป.5/5, ม.2/2 และม.6/4 ในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน และทำความสะอาดห้องเรียน ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  นิติยา    แสนหนู  นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นิติยา    แสนหนู
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 64 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 56 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1