Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13873 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขัน Change the world speech contest
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขัน Change the world speech contest ภายใต้หัวข้อ Chang the world ณมหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมีนักเรียนที่เข้ารอบได้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายเพื่อไปชิงชนะเลิศในภายหลังทั้งหมด  4 คน ได้แก่
ด.ช.เจษฎา เจษฎาไพโรจน์ ระดับชั้น ม.3A
ด.ช.พีรวิชญ์ ตรีพัฒนาพันธุ์  ระดับชัี้น ม.3/8
ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์  ระดับชั้น ม.3A
และด.ญ.ญานิตา กล่อมจิตร  ระดับชั้น ม.2B
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 88 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 78 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()
  1