Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13879 : นักเรียน ป.3 ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ทางครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้น ร่วมกันรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำน้ำมันใช้แล้ว มาบริจาคเพื่อทำไบโอดีเซล ไว้ใช้กับรถของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยนักเรียนได้นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาจากบ้านคนละขวดต่อเดือนเพื่อบริจาคให้กับทางโรงเรียน ซึ่งน้ำมันใช้แล้วประจำเดือนมิถุนายน ทางผู้ปกครองได้ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนไปในวันสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชนเมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 และน้ำมันใช้แล้วประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ได้เก็บรวบรวมและนำส่งไปเมื่อต้นเดือนนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 66 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 64 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2