Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13888 : ภาพบรรยากาศกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนร่วมกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับชั้นประถมศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562

งานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ร่วมกับการจัดแข่งขันกีฬาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562โดยมีท่าน ภราดา อรุณ  เมธเศษฐ มาเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมีคณะคุณครู คณะผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารราฟาแอล 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 252 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์  มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์  มิส  ระพีพร    ไชยกายุต  มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 144 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 125 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13