Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13895 : การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกายศูนย์ฟิตเนส

ศูนย์ฟิตเนสได้มีการจัดจ้างบริษัท Repair Plus Service ในการเข้ามาตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกายรายปี รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกายต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมในการให้บริการ และสุขอนามัยที่ดีของสมาชิกทุกท่าน ที่มาออกกำลังกาย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร  มิส  รัตนาภรณ์     ลิ้มทุติเนตร      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 26 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 22 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1