Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13905 : ภาพบรรยากาศคอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์ (โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 4-6) ชิ้นงาน “กิ๊บรูปหมี” และ “กระบอกใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน”

บรรยากาศคอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์ (โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 4-6) ชิ้นงาน “กิ๊บรูปหมี”  และ  “กระบอกใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน”  สำหรับการทำกิ๊บรูปหมี เป็นการนำเศษผ้ามาเย็บเป็นรูปหมีแล้วนำไปติดกับตัวหนีบผมด้วยกาวร้อน ส่วนกระบอกใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นการนำแกนกระดาษรูปทรงกระบอกที่เหลือใช้นำมาเรียงต่อกัน และติดกาวด้วยผ้าสีต่าง ๆ  สถานที่เรียน อาคาร Golden Jubilee ห้อง หัตถกรรม  เวลา 13.00 - 15.00 น.  ทำการสอนโดย มิสวิไลพร  ศิลางาม 

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 36 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วิไลพร    ศิลางาม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 40 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 33 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2