Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13910 : งานอภิบาล : การประชุมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล เป็นประธานในการประชุมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 โดยจัดการประชุมที่ห้องประชุมมงฟอร์ต ชั้น 1 อาคารหอประชุมหลุยส์ มารีฯ รายละเอียดสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การแบ่งปันพระวรสาร ข้อคิดในการทำงาน ข้อคิดเรื่องการปฏิบัติกิจของชีวิตคริสตชน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของคณะครูคาทอลิก ปิดท้ายการประชุมด้วยการร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส(ใกล้)วันคล้ายวันเกิดของท่านอธิการ ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย (3 สิงหาคม) 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา  มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง  มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 68 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 54 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2