Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13911 : ภาพการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ จัดการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ กิจกรรมได้รับความมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการจัดแสดง ณ บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร ในวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562     

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 109 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 83 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 72 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6