Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13912 : งานอภิบาล : การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ Y.C.S.(Young Catholic Student) ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.50 น. - 12.30 น. งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ Y.C.S. (Young Catholic Student) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมปรีชาวุฒิ ชั้น 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล จิตตาธิการโครงการ Y.C.S. ระดับชาติ และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียลให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และได้รับเกียรติจากท่านอธิการ ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ครั้งหนึ่งกับการเคยร่วมโครงการ Y.C.S.  โดยพิธีปฐมนิเทศวันนี้ คณะภราดา คณะครูและนักเรียนมีการร่วมกันภาวนาตามความเชื่อ และมีพิธีการมอบ "เข็มกลัด Y.C.S." ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมถึงมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้นักเรียนที่ร่วมโครงการรู้จักการทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน และรู้จักการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆอย่างถูกต้องอีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ Y.C.S. จำนวนทั้งสิ้น 230 คน และมีคุณครูที่ปรึกษาโครงการจำนวน 10 คน.

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 79 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 66 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 59 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4