Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13914 : การประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (กรณีพิเศษ)

มิสอัจฉรา  จันหา   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (กรณีพิเศษ)  เพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบหลัก-ร่วม ตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ  อาคารรัตนบรรณาคาร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 29 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 16 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1