Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13918 : กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมระลึกพระคุณแม่  ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบเช้า เวลา 07.50-10.00 น. ระดับชั้น ป.1 และ ป.3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน และรอบบ่าย เวลา 12.30-14.30 น. ระดับชั้น ป.2 และ ป.4 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ให้เกียรติเป็นประธาน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 176 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์    ชมรม ACT Media          ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 98 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 80 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9