Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13919 : กีฬาสัมพันธ์วันแม่

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "วันแม่"  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน  และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองหันมาใส่ใจกับสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการเพิ่มพูนสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การแข่งขันกีฬามี 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาแบดมินตัน  แข่งขัน ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  และกีฬาฟุตบอล 7 คน แข่งขัน ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 111 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 68 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 52 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6