Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13928 : คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ รายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ 

1. ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมมากธนบูรณ์ ม.3A 
2. ด.ช.คริสตัน จอห์น ฟ๊อกซ์  ม.3B 
3. ด.ช.ธีราพัฒน์  ภูสินบุญญพัฒน์ ม.1/6

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:        มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 49 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 44 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()
  1